Hotline: 0859 733 888

vn en
Banner
FLC- Sầm Sơn
Linh cuu hoa
Linh cuu hoa 1
Hệ Thống Bệnh Viện Tâm Anh
 
Trung tâm báo cháy 16/248 kênh
Mã sản phẩm: ALPHA 16/248
Giá: LH đ
Xuất xứ: Pháp
Kho: Còn hàng
Lượt xem: 811

 

TRUNG TÂM BÁO CHÁY 16 ZONE ( mở rộng tối đa 248 zone) - 2x16 màn hình hiển thị chữ và số -  Bảng điều khiển tích hợp cho 32 zone (báo động, lỗi, vô hiệu hóa, kiểm tra) tối đa 32 đầu báo/zone.. Báo động / lỗi tiếp điểm, 1 giám sát dòng chuông + 3 rơ le đầu ra và 1 lập trình thu mở. Báo động quản lý. Ắc quy 12V/12Ah x2

 

TRUNG TÂM BÁO CHÁY 24 ZONE ( mở rộng tối đa 248 zone) - 2x16 màn hình hiển thị chữ và số -  Bảng điều khiển tích hợp cho 32 zone (báo động, lỗi, vô hiệu hóa, kiểm tra) tối đa 32 đầu báo/zone. Báo động / lỗi tiếp điểm, 1 giám sát dòng chuông + 3 rơ le đầu ra và 1 lập trình thu mở. Báo động quản lý. Ắc quy 12V/12Ah x2
TRUNG TÂM BÁO CHÁY 32 ZONE ( mở rộng tối đa 248 zone) - 2x16 màn hình hiển thị chữ và số -  Bảng điều khiển tích hợp cho 32 zone (báo động, lỗi, vô hiệu hóa, kiểm tra) tối đa 32 đầu báo/zone. Báo động / lỗi tiếp điểm, 1 giám sát dòng chuông + 3 rơ le đầu ra và 1 lập trình thu mở. Báo động quản lý. Ắc quy 12V/12Ah x2
TRUNG TÂM BÁO CHÁY 40 ZONE ( mở rộng tối đa 248 zone) - 2x16 màn hình hiển thị chữ và số -  Bảng điều khiển tích hợp cho 32 zone (báo động, lỗi, vô hiệu hóa, kiểm tra) tối đa 32 đầu báo/zone. Báo động / lỗi tiếp điểm, 1 giám sát dòng chuông + 3 rơ le đầu ra và 1 lập trình thu mở. Báo động quản lý. Ắc quy 12V/12Ah x2
TRUNG TÂM BÁO CHÁY 48 ZONE ( mở rộng tối đa 248 zone) - 2x16 màn hình hiển thị chữ và số -  Bảng điều khiển tích hợp cho 32 zone (báo động, lỗi, vô hiệu hóa, kiểm tra) tối đa 32 đầu báo/zone. Báo động / lỗi tiếp điểm, 1 giám sát dòng chuông + 3 rơ le đầu ra và 1 lập trình thu mở. Báo động quản lý. Ắc quy 12V/12Ah x2
TRUNG TÂM BÁO CHÁY 56 ZONE ( mở rộng tối đa 248 zone) - 2x16 màn hình hiển thị chữ và số -  Bảng điều khiển tích hợp cho 32 zone (báo động, lỗi, vô hiệu hóa, kiểm tra) tối đa 32 đầu báo/zone. Báo động / lỗi tiếp điểm, 1 giám sát dòng chuông + 3 rơ le đầu ra và 1 lập trình thu mở. Báo động quản lý. Ắc quy 12V/12Ah x2
TRUNG TÂM BÁO CHÁY 64 ZONE ( mở rộng tối đa 248 zone) - 2x16 màn hình hiển thị chữ và số -  Bảng điều khiển tích hợp cho 32 zone (báo động, lỗi, vô hiệu hóa, kiểm tra) tối đa 32 đầu báo/zone. Báo động / lỗi tiếp điểm, 1 giám sát dòng chuông + 3 rơ le đầu ra và 1 lập trình thu mở. Báo động quản lý. Ắc quy 12V/12Ah x2
TRUNG TÂM BÁO CHÁY 72 ZONE ( mở rộng tối đa 248 zone) - 2x16 màn hình hiển thị chữ và số -  Bảng điều khiển tích hợp cho 32 zone (báo động, lỗi, vô hiệu hóa, kiểm tra) tối đa 32 đầu báo/zone. Báo động / lỗi tiếp điểm, 1 giám sát dòng chuông + 3 rơ le đầu ra và 1 lập trình thu mở. Báo động quản lý. Ắc quy 12V/12Ah x2
TRUNG TÂM BÁO CHÁY 80 ZONE ( mở rộng tối đa 248 zone) - 2x16 màn hình hiển thị chữ và số -  Bảng điều khiển tích hợp cho 32 zone (báo động, lỗi, vô hiệu hóa, kiểm tra) tối đa 32 đầu báo/zone. Báo động / lỗi tiếp điểm, 1 giám sát dòng chuông + 3 rơ le đầu ra và 1 lập trình thu mở. Báo động quản lý. Ắc quy 12V/12Ah x2
TRUNG TÂM BÁO CHÁY 90 ....248 ZONE ( mở rộng tối đa 248 zone) - 2x16 màn hình hiển thị chữ và số -  Bảng điều khiển tích hợp cho 32 zone (báo động, lỗi, vô hiệu hóa, kiểm tra) tối đa 32 đầu báo/zone.. Báo động / lỗi tiếp điểm, 1 giám sát dòng chuông + 3 rơ le đầu ra và 1 lập trình thu mở. Báo động quản lý. Ắc quy 2x12V/12Ah