Hotline:  0988 774 772

vn en
Banner
Banner co2
Xe chua chay
Hệ thống chữa cháy cục bộ
Slide 05

Thiết bị báo cháy

   

Thiết bị chữa cháy khí (FM 200,CO2, N2)

   

Thiết bị chữa cháy bằng nước